Автор Тема: Забрана на улов на риба през периода на нейното размножаване - 2014г  (Прочетена 3262 пъти)

Hobo

  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 820
От понеделник /14-ти/ до 2 май риболова е забранен.
От 14 април 2014 г. се забранява риболова

Забраната за любителски риболов по време на размножителния период е в сила до 23 май 2014 г. , включително


София, 10 април 2014 г. - Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от понеделник /14 април 2014 г./ се забранява любителския риболов за 40 дневен период.
Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

Забраната за любителски риболов е от 14 април и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Началната и крайната дата на забраната /от 14 април до 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти независимо от надморската височина.

Уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително.

Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г.

Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по „Рибарство и контрол“ от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Благоевград
- Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;
- яз. „Бели брег” – гр. Сандански;
- Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;
- Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;
- яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.

Област Варна
- яз. „Николаевка“ – голям;
- яз. „Генерал Киселово“;
- яз. „Тръстиково“.

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.
стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери:
- землище на с. Дичин, община Павликени;
- землище на с. Писарево.
напоителни и отводнителни канали:
- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин
- р. „Тополовец” в участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана Бара;
- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
- яз. „Кула”, общ. Кула;

Област Враца
- яз. „Сухият скът“, общ. Враца;
- р. Ботуня от моста на село Ракево по поречието на реката до моста на село Добруша, общ. Криводол;
- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Габрово
- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево от моста на „Кольо Фичето” до първият бент по течението под „Старата баня”;
- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Лъвов мост” до мост „Христо Ботев” под хипермаркет „Кауфланд”.

Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- яз. „Гърбавица“, землището на с. Грамаждано;
- яз. „Въртeшево“, землището на гр. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол
- водоем при с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали
- яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;
- яз. „Невестино“, общ. Кърджали.

Област Ловеч
яз. „Сопот” с изключение на следните зони:
- експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;
- източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) – намираща се на 2000 м западно от устието на река „Топля“ и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú на вътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село Голяма Желязна);
старите речни корита на река Осъм:
- местност „Бибора“, землището на с. Дойренци;
- местност „Долната воденица“, землището на с. Чавдарци;
- две речни корита в местността „Старите корита“, землището на гр. Летница;
- воден обект „Блато”, с. Йоглав;
- яз. „Морун“, землището на гр. Угърчин;
- в пъстървовата зона на горното течение на река „Златна Панега” от извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед № РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;
- яз. „Марков дол“, землището на с. Торос;
- водоем „Зореница” – намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;
- яз. „Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

Област Монтана
- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”;
- баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана;
- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

Област Пазарджик
- баластриера, с. Бошуля;
- баластриера, с. Лозен;
- баластриера, с. Динката;
- „Дупките“, с. Говедаре;
- студен канал на р. Марица при с. Синитово.

Област Перник
- рудничните езера в гр. Перник;
- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
- езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
- езеро в с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали около р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен
- яз. „Горни Дъбник”, общ. Долни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;
- баластриери „Витски блата“, общ. Плевен;
- яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;
- отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- старо корито на р. Вит „Кретско блато“ с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив
- яз. „Домлян”.

Област Разград
- яз. „Бялата пръст” /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе
- яз. „Тетово“;
- яз. „Щръклево“;
- старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово;
- корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце;
- стари речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.

Област Силистра
- яз. „Войново“, общ. Кайнарджа;
- яз. „Орехов кулак”, общ. Силистра;
- яз. „Чатал кулак”, общ. Силистра;
- яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра;
- яз. „Сокол“, общ. Главиница.

Област Сливен
- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. „Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;
- яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;
- отводнителен канал „Азмака“ южно от гр. Нова Загора в частта от местността при с. Езеро, на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

Област Смолян
- язовир „Тешел”;
- язовир „Златоград”;
- Смолянски езера - „Керянов гьол“ (Рибката) и „Силажа“.

Област София
- бент „Панчарево”;
- водоем „Жеков вир”;
- баластриери в землището на с. Мрамор;
- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
- баластриери в землището на с. Долни Богров;
- баластриери в землището на с. Негован;
- баластриери в землището на с. Чепинци;
- баластриери в землището на с. Световрачене;
- баластриери в землището на с. Челопечене;
- езерото в ЖК Дружба 1;
- баластриери в местността „Мечката“ на гр. Самоков.

Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж;
- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т.нар. „Аксаков гьол”).

Област Хасково
- яз. „Стамболийски” при с. Стамболийски, общ. Хасково;
- яз. „Орешец” при с. Орешец, общ. Харманли;
- яз.”Крепост” при с. Крепост, общ. Димитровград;
- яз. „Левка“ /новия/ при с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
- яз. „Върбица”, гр. Върбица;
- яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица.

Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен”, гр.Елхово;
- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
- яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
- гребен канал - Ямбол – северна и южна части;
- старо черно корито на р. Тунджа, с. Тенево;
- старо речно корито на р. Тунджа, с. Ханово.
Горд съм, че служих на Родината в редовете на БНА!