Автор Тема: Забрана на улов на риба през периода на нейното размножаване - 2013г  (Прочетена 3940 пъти)

Hobo

  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 820
Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков  се забранява любителския риболов за 47 дневен период. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.

Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май 2013 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Сроковете за забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби се определя в зависимост от надморската височина на водния обект. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е от 15 април до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2013 г. Списък на последните може да се изтегли от ТУК.

Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 15 април до 15 май включително.

Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г.

Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Благоевград
- водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка);
- водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград;
- баластриера “Бистрака” под моста за с. Покровник;
- яз. Бели брег, гр. Сандански;
- водоем “Ормана” до Пресевната в местност ”Ормана”, гр. Гоце Делечев;
- напоителен канал „Топлика” от главния път свързващ гр. Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала;
- яз. “Самуилово”, с. Самуилово, общ. Петрич;
- водоем “Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;
- водоем “Помпата” – с. Първомай, общ. Петрич;
- втори водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас
- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна
- микро язовир “Комунари”, с. Комунари;
- корекциите на старо корито на река “Голяма Камчия” в местността “Подкончовиц” и местността “Каплиш”, общ. Дългопол.

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;
стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери
- землище на с. Дичин, община Павликени;
- землище на с. Писарево;
напоителни и отводнителни канали:
- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин
- р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара;
- яз. “Дъбравка”, общ. Белоградчик;
- яз. “Дреновец” в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от северната страна на водоема;
- яз. “Кула”, общ. Кула;
- напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.

Област Враца
- яз. “Лиляче” – в землището на с. Лиляче, общ. Враца;
- р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол;
- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Габрово
- река Росица – участък в централна градска част от моста на “Кольо Фичето” до първия бент по течението под “Старата Баня”;
- река Янтра – участък в централна градска част от “Лъвов мост” по течението и, до мост “Христо Ботев” под хипермаркет “Кауфланд”.

Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
- водоем с. Самороново, общ. Дупница.

Област Кърджали
- яз. “Охлювец”, общ. Кърджали;
- яз. “Жинзифово”, общ. Кърджали;
- яз. “Сливарка -1”, общ. Крумовград.

Област Ловеч
- яз. “Сопот” с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
- воден обект “Блато”, с. Йоглав;
- в пъстървовата зона на горното течение на река “Златна панега” от извора до Еко-пътеката на входа на гр. Луковит. Разрешен риболов само за пъстървови видове риба;
- водоем „Зореница” - намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;
- яз. “Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

Област Монтана
- яз. “Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения учасътк находящ се на 400 м заподно от водовземната кула до началото на полуостров “Расника”;
- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- баластриерни водоеми в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;
- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

Област Пазарджик
- баластриера, с . Бошуля;
- баластриера, с. Лозен;
- бластриера, с. Динката;
- студен канал на р. Марица при с. Синитово;
- студено пере при „Фазанарията”;
- малък гьол – с. Звъничево.

Област Перник
- рудничните езера в гр. Перник;
- сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник.
- руднично езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
- руднично езеро в с. Кладница, общ. Перник;
- езеро в с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали около р. Арката (р.Блатото), общ. Радомир.

Област Плевен
- яз. “Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира – общ. Долни Дъбник;
- баластриери “Витски блата”, общ. Плевен;
- язовир “Тотлебенов вал”, общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив
- яз. “Домлян”.

Област Разград
- яз. “Бяла пръст” /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе
- старото корито на р. Янтра с наименование „Кривушата”, находящо се на десния бряг на река Янтра между гр. Бяла и с. Каранци;
- стари корита на река Янтра, находящи се на левия бряг на река Янтра в района на гр. Бяла – бивши стари рибарници с № 1,2,3,4,5 и 6.

Област Силистра
- рибарник “Чатал кулак”, местност Чатал Кулак;
- яз. “Орехов кулак”;
- язовирът в село Полковник Ламбриново.

Област Сливен
- баластриера “Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера “Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера “Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. “Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;
- яз. “Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян
- яз. “Тешел”;
- яз. “Златоград”.

Област София
- бент “Панчарево”;
- водоем “Жеков вир”;
- баластриери в землището на с. Мрамор;
- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
- баластриери в землището на с. Долни Богров;
- баластриери в землището на с. Негован;
- баластриери в землището на с.Чепинци;
- баластриери в землището на с.Световрачене;
- баластриери в землището на с.Челопечене;
- езерото в жк. “Дружба 1”

Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.
баластриера 1 (отворена) в землището на община Мъглиж (т.нар “Аксаков гьол”).

Област Хасково
- яз. “Стамболийски”, общ. Хасково;
- яз. “Орешец”, общ. Харманли;
- яз. “Гледка”, общ. Стамболово;
- яз. “Конуш”, общ. Хасково ;
- старото речно корито “Златополе” /Западната част/, общ. Димитровград;
- яз. “Големият извор”, с. Димитровче, общ. Свиленград;
- яз. “Кропст”, общ. Димитровград.

Област Шумен
- баластриера, с. Радко Димитриево;
- яз. “Свинеугояване”, гр. Шумен;
- яз. “Върбица”;
- яз. “Маломир”.

Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
- яз. “Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
- гребен канал Ямбол – северна част.
Горд съм, че служих на Родината в редовете на БНА!

cat

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 468
Лошото е че на никого не му пука за забраната . В неделя освен въдичари имаше и 2 мрежи в реката .